URAKKA JA RAKENNUTTAJA

PAIKKAKUNTA

VALMISTU-MISVUOSI

KUVAUS JA SOPIMUSSUMMA (Milj. € alv 0%)

SISÄLTYVÄT TOIMIALAT M=MAARAKENNUS S=SALAOJITUS K=KULJETUKSET

M

S

K

SUORITETUT URAKAT PUHUKOON PUOLESTAAN

Ohesta löydät esimerkkejä viimevuosien toteutuneista urakoistamme. Peltosalaojitusta suoritamme jatkuvasti suurempina ja pienempinä projekteina, joten niitä ei ole oheiseen listaan listattu muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta.

Lielahti-Kokemäki allianssihanke

(VR Track Oy)

Sastamala-Kokemäki

2015

Lielahti-Kokemäki radan peruskunnostuksen kuivatusjärjestelmien kaivuutyöt (0,17)

VT8 Isomäen risteyssilta

(Destia Oy)

Pori

2015

Maanrakennustekniset työt, maanleikkaukset, rakennekerrokset, kaapeloinnit (0,25)

Sastamalan höyryputken rakentaminen välille Teknikum - Termisol

(Turun Asennus ja Luokkahitsarit Oy)

Sastamala

2015

Höyrylinjan ja lauhdelinjan maanrakennustekniset työt (0,5)

Risteen alueen maakaapeloinnit

(Kokemäen Sähkö Oy)

Kokemäki

2015

Sähkö- ja puhelinkaapelien maakaapeloinnit (0,1)

Niskan alueen paineviemärijärjestelmän runkoverkot

(Kokemäen Vesihuolto Oy)

Kokemäki

2015

Paineviermärijärjestelmän runkoverkon rakentaminen (0,03)

Lammainen-Kokemäki ilmajohdon purku

(Caruna Oy)

Harjavalta, Kokemäki

2015

Vanhan ilmajohdon ja sen pylväiden ja perustusten purku sekä maaston ennallistaminen  (0,1)

Finnamyl Oy:n proteiinilaitoksen ulkopuoliset maanrakennustyöt

(Finnamyl Oy)

Kokemäki

2015

Jätevesi- ja sadevesiviemärit, vesijohdot, muut putkitukset, kaapelijohdot, pintatyöt (0,14)

Siirtoruuvi Oy:n piha-alueen laajennustyö

(Siirtoruuvi Oy)

Pöytyä

2015

Maanleikkaukset, sadevesiviemäröinnit, uudet rakennekerrokset (0,1)

Torvelankadun levennys sekä sadevesiviemärit

(Harjavallan Kaupunki)

Harjavalta

2015

Vanhojen katujen levennys, linjauksen korjaus, uusi sadevesiviemäröinti, päällystys, uudet katuvalot (0,12)

Ahdin ja Tertunkadun kunnallistekniikan saneeraus

(Harjavallan Kaupunki)

Harjavalta

2014

Katujen ja kunnallistekniikan  uusiminen (0,39)

Freyan kaukolämpörunkolinja

(Kokemäen Lämpö Oy)

Kokemäki

2014

Kaukolämmön runkolinjan maarakennustekniset työt (0,1)

Pärnäisten sadevesiviemäri

(Kokemäen Lämpö Oy)

Pori

2014

Betonisadevesiviemäröinti Porin keskusta-alueella (0,1)

Koneistamon laajennus

(Lehtosen Konepaja Oy)

Kokemäki

2014

Koneistamohallin laajennuksen pohjarakennustyöt, konepedin louhinta kallioon (0,1)

Lakarin teollisuusalue

(Rauman Kaupunki / Destia Oy)

Rauma

2013

Uuden teollisuusalueen massanvaihtotyöt 3D-ohjauksella (0,4)

Kokemäen Sähkön kaapelikaivuu työ

(Kokemäen Sähkö Oy)

Kokemäki

2013

Krootilan- ja Pohjalankadun sekä Hemmilän muuntopiirin kaapeloinnit (0,02)

Siltakadun parantaminen

(Kokemäen Kaupunki)

Kokemäki

2014

Vesijohtojen ja hulevesiveimärien uusiminen, massanvaihdot, asfaltointi, reunakivet, laatoitus (0,12)

Kokemäki-Harjavalta ja Kokemäki-Rauma ratavälien talvikunnossapito

(Destia Rail Oy)

Kokemäki

2011-2013

Henkilölaiturien, ratapihojen ja huoltoteiden lumenauraus ja hiekoitustyö (0,06)

Eurajoen keskustan koulun sadevesijärjestelmien saneeraus

(Eurajoen Kunta/Destia Oy)

Eurajoki

2013

Sadevesijärjestelmien saneeraus (0,03)

Paineviemärijärjestelmän rakentaminen

(Järilä-Kuurolan jätevesiosuuskunta)

Kokemäki

2012

Paineviemärin kaivuu ja asennustyöt, linja- ja kiinteistöpumppaamoiden asennus, Kokemäenjoen alitus painottamalla, teiden alitukset suuntaporaamalla (0,55)

Perunatärkkelysvaraston laajennus

(Finnamyl Oy)

Kokemäki

2012

Varaston laajennuksen pohjatyöt, Salaojat, sadevesiviemärit ja pihalaajennuksen massanvaihdot, uudet rakennekerrokset asfaltointeineen (0,09)

KT44 Pohjanmaantien parantaminen

(ELY-keskus/Destia Oy)

Honkajoki

2012

Massanvaihtotyöt ja pohjavedensuojaus bentoniittimatolla (0,3)

Peipohjan päiväkodin piha-alue työt

(Kokemäen Kaupunki)

Kokemäki

2012

Päiväkodin piha-alueen massanvaihto, uudet rakennekerrokset, salaojien ja viemäriputkiston uusiminen (0,03)

Havingin hulevesiviemäriverkosto

(Harjavallan Kaupunki)

Harjavalta

2012

Vanhalle asuntoalueelle uusi sadevesiviemäriverkosto ja pumppaamo (0,06)

Vesijohto Kokemäenjoen ali

(Sastamalan Vesi liikelaitos)

Sastamala

2012

Vesijohtoputken asennus ja painotus Kokemäenjoen pohjaan (0,03)

Suokkaan teollisuusalueen katuvalot

(Kokemäen Kaupunki)

Kokemäki

2012

Katuvalokaapeleiden, jalustojen ja pylväiden asennus (0,02)

Kareksenniemen kaapelointi

(Kokemäen Sähkö Oy)

Kokemäki

2012

Maakaapelin asennus (0,04)

Myrskyvauriokorjaukset

(Kokemäen Sähkö Oy)

Kokemäki

2012

Tapanin myrskyn vaurioiden raivaus kaivinkoneella avustaen(0,02)

Luistarin alueen kunnallistekniikan saneeraus 2.osa

(Euran Kunta)

Eura

2011

Katujen massanvaihto ja päällystys, vesi- ja viemäriverkoston sekä sadevesiviemärin saneeraus (0,4)

Luistarin alueen kunnallistekniikan saneeraus 1.osa

(Euran Kunta)

Eura

2011

Katujen massanvaihto ja päällystys, vesi- ja viemäriverkoston sekä sadevesiviemärin saneeraus (0,4)

Salaojien korjausurakka Huittinen-Turku siirtolinjalla

(Turun Seudun Vesi Oy)

Huittinen-Turku

2011

Peltosalaojien korjausurakka raakavesijohtolinjatyömaalla (0,44)

Ruutin alueen kunnallistekniikka

(Luvian Kunta/Destia Oy)

Luvia

2011

Uuden asuntoalueen kunnallistekniikan ja katujen rakentaminen (0,2)

Jussinpellon kunnallistekniikan saneeraus

(Sastamalan Vesi liikelaitos)

Sastamala

2011

Vesi- ja viemärijohtojen sekä sadevesiviemäriverkoston uusiminen (0,13)

Kuurolan tilusjärjestelyhanke

(Pirkanmaan-Satakunnan maanmittaustoimisto)

Kokemäki

2011

Peltosalaojien muutostyöt sekä täydennys- ja uudisojitus (0,21)

Pitkäjärven raviradan jätevesiviemäröinnin rakennustyö

(Kokemäen Kaupunki)

Kokemäki

2011

Paine ja viettoviemärien kaivuu ja asennus (0,06)

Kokemäenjoki-LIFE hanke

(ELY-keskus/Maatalousyhtymä Juvela)

Kokemäki

2011

Puurijärvi-Isosuo kansallispuistoon liittyvien peltosalaojien uusiminen (0,01)

Laakasiilojen ja lantalan pohjarakennustyöt

(Witikkala Kimmo)

Kokemäki

2016

Laajennusosan massanvaihdot, salaojat, sadevesiviemäröinnit ja pinnat asfaltin alapintaan saakka (0,06)

Kaanaan 110/20 kV sähköasema

(Sata-Hämeen Rakennuspalvelu Oy)

Pori

2016

1 ha:n kokoisen sähköaseman kaivuu ja täyttötyöt, putkitukset ja peruselementtien asennustyöt (0,22)

VT8 Luostarinkylän liittymä

(Destia Oy)

Rauma

2016

Kaivuu ja maansiirtotyöt eritasoliittymätyömaalla 3D-ohjauksella (0,5)

Peltosalaojitus

(Juha Seppä-Murto)

Sastamala

2016

Peltosalaojitustyöt yhteensä 14 hehtaarin pinta-alalla (0,06)

Peltosalaojitus

(Esko Pirttimäki)

Loimaa

2016

Peltosalaojituksen korjaus ja uudisojitus yhteensä 10 hehtaarin pinta-alalla (0,03)

Museon pihan ja Paroninraitin peruskorjaus

(Harjavallan kaupunki)

Harjavalta

2016

Museon pysäköintialueen laajennus ja muutostyöt sekä Paroninraitin linjauksen muutos, massanvaihdot, hulevesiviemäröinnit ja asfaltoinnit (0,06)

Viinikan pihan viemäröinnit

(Heikki Viinikka Oy)

Kokemäki

2016

Jätevesiviemärien saneeraus ja uuden hulevesiviemäröinnin rakentaminen, kaivuu, asennus ja täyttötyöt (0,03)

Niementien saneeraus

(Kokemäen Vesihuolto Oy)

Kokemäki

2016

Vanhan jätevesiviemärin ja vesijohdon uusiminen, kaivuu ja asennustyöt sekä maan leikkaus ja uudet rakennekerrokset asfaltin alapintaan (0,03)

LNG-yhdysputki Tahkoluoto-Kaanaa

(Destia Oy)

Pori

2016

Kaasuputken kaivuu, asennus ja täyttötyöt (0,32)

Höyry- ja kaasuputkisto Harjavallan teollisuuspuisto

(Turun Asennus ja Luokkahitsarit Oy)

Harjavalta

2016

Höyry- ja kaasuputkien kaivuu- ja täyttötyöt uudelta Suomen Teollisuuden Energiapalvelut pelletti-/kaasulaitokselta Harjavallan Teollisuuspuistoon (0,24)

Hämeenlahden runkovesijohto

(Kokemäen Vesihuolto Oy)

Kokemäki

2016

Runkovesijohdon kaivuu, asennus ja täyttötyöt (0,04)

Höyryputki välillä Teknikum-Termisol

(Turun Asennus ja Luokkahitsarit Oy)

Sastamala

2016

Höyry- ja lauhdelinjan kaivuu, arina, kaivot, kiintopisteet, täyttö ja maaston ennallistamistyöt, nurmikot sekä asfaltointi (0,5)

Adven vuosisopimuksen kaukolämmön maarakennustekniset työt

(Turun Asennus ja Luokkahitsarit Oy)

Nokia, Huittinen, Eura

2016

Kaukolämmön maarakennustekniset työt, kaivuu, arina, putkien nosto kaivantoon, täyttö ja maaston ennallistamistyöt (0,08)

Sastamalan kaukolämpöverkot

(Turun Asennus ja Luokkahitsarit Oy)

Sastamala

2016

Uusien ja vanhojen kaukolämpölinjojen kaivuu ja täyttötyöt, ventiilien vaihtojen kaivuu ja täyttötyöt (0,15)

Kyttälän alueen 20kV maakaapeloinnit

(Kokemäen Sähkö Oy)

Kokemäki

2016

Maakaapelien kaivuu, täyttö- ja asennustyöt, teiden alitukset suuntaporalla (0,05)

Uusiniitty-Porola 20kV maakaapeloinnit

(Kokemäen Sähkö Oy)

Kokemäki

2016

20kV ja pj maakaapelien kaivuu, täyttö- ja asennustyöt, teiden alitukset suuntaporalla ja myyrällä (0,05)

Köyliöntien ja Satakunnantien katuvalot

(Kokemäen Sähkö Oy)

Kokemäki

2016

Katuvalokaapelien kaivuutyöt, jalustojen asennus ja pylväiden pystytys (0,04)

Kokemäki-Harjavalta ja Kokemäki-Rauma ratavälien talvikunnossapito

(Destia Rail Oy)

Kokemäki

2016

Henkilölaiturien, ratapihojen ja huoltoteiden lumenauraus ja hiekoitustyö sekä huoltoteiden vesakonraivaustyöt (0,02)

Vuolteen sillat I ja II, peruskorjaus

(Oteran Oy)

Kokemäki

2016

Konepalvelut sillankorjaustyömaalla (0,06)

Harjakosken silta

(Destia Oy)

Pomarkku

2017

Konepalvelut sillanrakennustyömaalla(0,04)

Eurajoen kaukolämpöverkot

(Turun Asennus ja Luokkahitsarit Oy)

Eurajoki

2017

Kaukolämmön yhdyslinjan maarakennustekniset työt (0,06)

Sastamalan kaukolämpöverkot

(Turun Asennus ja Luokkahitsarit Oy)

Sastamala

2017

Kaukolämmön kaivuuta ja venttiilien vaihtoa keskusta-alueella (0,05)

Köyliöntien viemäröinti

(Kokemäen Vesihuolto Oy)

Kokemäki

2017

Jätevesi- ja hulevesiviemäröinnin muutokset pois teollisuusrak. tieltä (0,04)

Pajakadun jätevedenpumppaamon saneeraus

(Harjavallan kaupunki)

Harjavalta

2017

Vanhan pumppaamon tilalle uusi "avaimet käteen" periaatteella (0,03)

Vuolletien peruskorjaus

(Kokemäen Vesihuolto Oy)

Kokemäki

2017

Kadun saneeraustyön yhteydessä vesi- ja viemärijohtojen uusiminen (0,09)

Vt 8 Turku - Pori salaojamuutokset

(Liikennevirasto)

Masku - Nousiainen

2017

Peltosalaojituksien korjaustyöt moottoritietyömaalla (0,07)

Pellon uudelleensalaojitus

(Timo Pirttimäki)

Loimaa

2017

Pellon uusintaojitus (0,02)

Aittakarinkadun kiertoliittymä

(Destia Oy)

Rauma

2017

Kaivinkonetyöt kiertoliittymän rakennushankkeessa (0,02)

Vt 8 Hangassuo - Niittymaa perusparannus

(Destia Oy)

Pori

2017

Kaivinkonetyöt tienrakennushankkeessa (0,07)

Pomarkunjoen varasilta

(Destia Oy)

Pomarkku

2017

Kaivinkone- ja kuorma-autotyöt sillanrakennusurakassa (0,03)

Kepolan eteläisen alueen viemäröinti

(Säkylän kunta)

Säkylä

2017

Jätevesiviemäriverkoston rakentaminen pääosin viettoviemärinä. Putkilinjan pituus noin 5km, pumppaamon asennuksia 1 kpl (0,28)

Vuolletien saneeraus

(Kokemäen kaupunki)

Kokemäki

2017

Vanhan asuntoalueen kadun kunnallistekniikka, massanvaihdot, asfaltointi, reunakivet, katuvalot, istutukset (0,23)

Kakkulaistentien kevyenliikenteen väylän rakentaminen

(Kokemäen Vesihuolto Oy)

Kokemäki

2018

Vesi- ja viemärijohtojen saneeraus (0,07)

Kakkulaistentien kevyenliikenteen väylän rakentaminen

(Kokemäen kaupunki)

Kokemäki

2018

Noin 500m kevyenliikenteen väylän rakentaminen ja kadun saneeraus (0,18)

Artukaisten höyrylinja

(Turun Asennus ja Luokkahitsarit Oy)

Turku

2018

Noin 1km höyrylinjan maanrakennustekniset työt (0,4)

20kV ja 0,4kV ilmasähkölinjojen purku

(Kokemäen Sähkö Oy)

Kokemäki

2018

Käytöstä poistuneiden ilmalinjojen purkutyöt: pylväät, harukset, kaapelit (0,02)

KPA 4 talvikunnossapitotyöt

(Destia Rail Oy)

Kokemäki, Harjavalta, Rauma

2017

Lumi- ja hiekoitustyöt laitureilla, huoltoteillä ja ylikäytävillä (0,02)

Sähkön toimitusvarmuuden parantaminen

(Kokemäen Sähkö Oy)

Kokemäki

2018

Sähkökaapelien ajoratojen, rautateiden ja vesistöjen alitukset myyrällä ja suuntaporalla (0,02)

KPA 4 talvikunnossapitotyöt

(VR Track Oy)

Kokemäki, Harjavalta, Rauma

2018

Lumi- ja hiekoitustyöt laitureilla, huoltoteillä ja ylikäytävillä (0,02)

Sähkön toimitusvarmuuden parantaminen

(Kokemäen Sähkö Oy)

Kokemäki

2017

Sähkökaapelien kaivaminen maahan Kokemäen Sähkö Oy:n toiminta-alueella. 0,4 kV ja 20 kV kaapelia yhteensä noin 15 km (0,2)

Suvitien itäpään liikennejärjestelyt

(Destia Oy)

Rauma

2017

Kaivinkonetyöt laiturin, pysäköintialueen ja pyörätien rakennushankkeessa (0,05)

Rauman sataman konttilaiturin laajennus

(Destia Oy)

Rauma

2017

Kaapelireitit, hulevesilinjat, maanleikkaukset ja pengerrykset (0,23)

Konepajan uuden levytyö- ja hitsaushallin pohjarakennus ja piha-aluetyöt

(Lehtosen Konepaja Oy)

Kokemäki

2017

2500m2 hallin ja piha-alueiden pohjarakennustyöt (0,2)

80 kW maaperusteinen aurinkosähköpuisto

(Kokemäen Sähkö Oy)

Kokemäki

2018

Maan leikkaukset, kuljetukset, salaojat, rakennekerrokset, aita, perustuselementit (0,03)

VT8 Turku - Pori Unajan liittymäjärjestelyt

(Destia Oy)

Rauma

2018

Monipuoliset kaivinkonetyöt kohteessa 3D ohjauksella (0,17)

Sähkön toimitusvarmuuden parantaminen

(Kokemäen Sähkö Oy)

Kokemäki

2018

Sähkökaapelien kaivaminen maahan Kokemäen Sähkö Oy:n toiminta-alueella. 0,4 kV ja 20 kV kaapelia yhteensä 25 km (0,2)

Sähkön toimitusvarmuuden parantaminen

(Kokemäen Sähkö Oy)

Kokemäki

2019

Sähkökaapelien kaivaminen maahan Kokemäen Sähkö Oy:n toiminta-alueella. 0,4 kV ja 20 kV kaapelia yhteensä 25 km (0,2)

VT12 parantaminen välillä Eura - Raijala

(Destia Oy)

Eura, Säkylä, Huittinen

2019

Maan leikkaus- ja pengerrystyöt, ojia ja luiskia (0,16)

VT8 ohituskaistat Nousiainen

(Destia Oy)

Nousiainen

2019

Maan leikkaus- ja pengerrystyöt ohituskaistatyömaalla (0,36)

Tulkkilantien kevyenliikenteen väylän rakentaminen

(Kokemäen kaupunki)

Kokemäki

2019

Vanhan kadun saneeraus ja linjauksen muuttaminen, uuden kevyenliikenteen väylän rakentaminen. Uudet katuvalot ja kaiteet. Uudet reunakivet ja asfaltointi (0,15)

Sähkön toimitusvarmuuden parantaminen

(Kokemäen Sähkö Oy)

Kokemäki

2019

Sähkökaapelien ajoratojen ja vesistöjen alitukset myyrällä ja suuntaporalla (0,02)

20kV ja 0,4kV ilmasähkölinjojen purku

(Kokemäen Sähkö Oy)

Kokemäki

2019

Käytöstä poistuneiden ilmalinjojen purkutyöt: pylväät, harukset, kaapelit (0,02)

KPA 4 talvikunnossapitotyöt

(NRC Group Finland Oy)

Kokemäki, Harjavalta, Rauma

2019

Lumi- ja hiekoitustyöt laitureilla, huoltoteillä ja ylikäytävillä (0,02)

Akkukadun rakentaminen

(Harjavallan kaupunki)

Harjavalta

2019

Hulevesiviemäröinnin rakentaminen, vesijohdon muutostyöt. Pilaantuneiden maiden lajittelu, kuormaus ja ajo. Kadun rakennus ja asfaltointi, kaapeloinnit ja valmius katuvaloille (0,25)

Kouhinrannan asemakaava-alueen kunnallistekniikan rakentaminen

(Harjavallan kaupunki)

Harjavalta

2019

Uudet vesijohdot, viemärit, hulevesiviemärit, jäteveden pumppaamo, kadut asfaltointeineen ja katuvalot (0,25)

Tulkkilantien kevyenliikenteen väylän rakentaminen

(Kokemäen Vesihuolto Oy)

Kokemäki

2019

Vesi- ja viemärijohtojen sekä hulevesiviemärin uusiminen (0,2)

Hiuntien parantaminen

(Destia Oy)

Uusikaupunki

2019

Kadun ja kevyenliikenteen väylien rakentamisen kaivinkonetyöt (0,18)

Kokemäen kaukolämpöverkot 2019

(Kokemäen Lämpö Oy)

Kokemäki

2019

Kaukolämmön maarakennustyöt, noin 800m, putkikoot DN40 - DN100 (0,05)

Sastamalan kaukolämpöverkot

(Turun Asennus ja Luokkahitsarit Oy)

Sastamala

2019

Kaukolämmön maarakennustyöt yhteensä noin 800m, putkikoot DN40 - DN100 (0,06)

Torttilan jätevedenpumppaamon uusiminen

(Harjavallan kaupunki)

Harjavalta

2019

Uusi jätevedenpumppaamo vanhan tilalle (0,03)

Sääksjärven pohjoispuoleisen vesijohtoverkoston rakentaminen

(Kokemäen Vesihuolto Oy)

Kokemäki

2019

Vesijohdon runkolinja 110PEH (0,03)

Villiönsuvannon alueen kunnallistekniikka

(Kokemäen Vesihuolto Oy)

Kokemäki

2020

Uuden asuntoalueen kunnallistekniikka (0,15)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

URAKKA JA RAKENNUTTAJA

PAIKKAKUNTA

VALMISTU-MISVUOSI

KUVAUS JA SOPIMUSSUMMA (Milj. € alv 0%)

SISÄLTYVÄT TOIMIALAT M=MAARAKENNUS S=SALAOJITUS K=KULJETUKSET

M

S

K

K. Hemmilä Oy

Rängenkatu 4 32810 Peipohja

Mikko Hemmilä:

0400 784 444

hemmila(at)hemmila.fi

COPYRIGHT © K. HEMMILÄ OY 2019 ALL RIGHTS RESERVED.